Sceatta's


Sceatta Sceatta
Voorwerp: Sceatta
Vindplaats: Noord Brabant
Vinder: Karel Beks
Bijzonderheden: max. 12 mm groot, plm. 0,9 gram zilver.
De sceatta is van Friese of Frankische oorsprong en te dateren aan het begin van de 8e eeuw. Het betreft het zgn. "continentale runen-type" m.a.w. een nabootsing van de Angelsaksische sceatta's met de naam van de monetarius in runen; APA, EPA etc. Op de voorzijde staat een sterk verwilderd borstbeeld met kroon en verbasterde runentekens. Op de keerzijde een kruis met vier bolletjes in de kwadranten en eveneens een verbasterd runen omschrift. Als catalogus-type verwijzen de numismaten naar de catalogus van het British Museum; BMC type 2c.

Sceatta Sceatta
Voorwerp: Sceatta
Vindplaats: Sint-Oedenrode
Vinder: Marc Evers
Bijzonderheden: ca 700 na Chr., Continentaal Runen Type
Sceatta
Voorwerp: Sceatta
Vindplaats: Omgeving Utrecht
Vinder: kollektie Yona
Bijzonderheden: Maastricht type

Sceatta
Voorwerp: Sceatta
Vindplaats: Houten
Vinder: kollektie Yona
Bijzonderheden: type Stekelvarken
deurtje
Terug naar de Bodemvondsten pagina.
lijn