Armenpenningen


Armenpenningen
Voorwerp: Armenpenningen
Vindplaats:
Vinder: Marnix en Sebastiaan de Stigter
Bijzonderheden: Drietal armenloodjes (het betaalmiddel onder de armen in de middeleeuwen). De datering is moeilijk vast te stellen maar volgens experts van het penningenkabinet komen ze uit de 14de eeuw.
Armen penningen
Voorwerp: Armenpenningen
Vindplaats:
Vinder: Jules van der Vleuten
Bijzonderheden: Deze penningen werden door de kerken aan de armen uitgedeeld voor het kopen van noodzakelijke levensbehoeften.
Materiaal: tin-lood.
Datering 1450-1525.deurtje
Terug naar de Bodemvondsten pagina.
lijn